LT LV EE RU FI

GRANULEERITUD KRIIT (LUBJAGRAANULID) PINNASE HAPPESUSE VÄHENDAMISEKS

 

UURINGUD

Granuleeritud väetised POLCALC ja SuperMag on läbinud mitmed katsed ning uuringud. Poola riiklik maaviljelus-ja taimekasvatusinstituut teostas toodete füüsikalise ning keemilise analüüsi, selgitamaks välja granuleeritud väetised sobivust põllumajanduses kasutamiseks, ning väljastas järeldusotsuse, et nimetatud granuleeritud väetised võib kasutada põllumajanduslikel eesmärkidel. Kaltsiumoksiidi kogus ning muud näitajad vastavad kõikidele antud nõudmistele, nimetatud väetist võib kasutada ka mahetaludes.